مواد شیمیایی ژنوتوکسیک، ممکن است ذاتا موتاژن باشند یا این که برای موتاژن شدن، به فعال شدن یا بیوترانسفورماسیون نیاز داشته باشند. که در این صورت به انها پروموتاژن گفته می شود.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر