نوعی از ایجاد torque در آرک وایر است که توسط C.H.Tweed بیان شد و در آن جهت ایجاد Torque در دندانهای عقبی قوس فکی ، یک پلایر در ناحیه بین ثنایای کناری و دیگری در انتهای قوس قرار داده می شود و با حرکت مناسب چرخش که در آرک وایر ایجاد می شود، دندانها از ابتدای مسیر تا انتهای آن از میزانی Torque فزاینده از بخش های پیشین به قسمتهای پسین قوس برخوردار می گردند.

این مفهوم با مطالعه Continuous Posterior Torque کامل می گردد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page268

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر