• یک روش جدید برای کاهش پوسیدگی های دندانی ، راه کار اصلی آن آمیختن حفره دهان با باکتری هایی است که با باکتری های پوسیدگی زا رقابت می کند ، ودر نهایت جایگزین آنها می شوند.
  • باکتری پروبیوتیک نباید اثرات سوء مشخصی ایجاد می کنند
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p91

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر