عفونت اولیه با ویروس هرپس سیمپلکس در حفره ی دهان منجر به شرایطی می شود که به عنوان ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد شناخته می شود که عفونت هانی است که اغلب همراه با علایم و نشانه های سیستمیک است.این عفونت اغلب در کودکان رخ می دهد اما ممکن است در بزرگسالان هم رخ دهد. یک دوره ی ۷-۱۰ روزه دارد و معمولا بدون اسکار ترمیم می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch44 p2595.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر