واژه یPrimary  به معنای اولیه و واژه ی Cartilage به معنای غضروف می باشد. غضروف اولیه جزء اسکلت غضروفی اولیه بوده و منشاء جنینی آن سلول های پیش ساز غضروفی (پرکندروبلاست) می باشند و در آن تکثیر سلولی بینابینی سلول های کندروسیت به وقوع می پیوندد. حین رشد و نمو، این نوع غضروف به طور اولیه به محرک های سیستمیک رشد از قبیل هورمون ها پاسخ می دهد.

منبع:

Rönning O. Cartilage, function and craniofacial morphogenesis. Proceedings of the Finnish Dental Society. Suomen Hammaslaakariseuran toimituksia. 1990 Dec;87(2):231-7.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hinchliffe JR, Johnson DR. Growth of cartilage. Cartilage. 1983;2:255-95.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر