واژه ی Segment به معنای قطعه می باشد و  واژه ی Premaxillary  از پیشوندPre  به معنای قبل یا جلو، و لغتMaxillary  به معنای مرتبط با ماگزیلا ساخته شده است. پره ماگزیلاری به  معنای مربوط به پره ماگزیلا می باشد. پره ماگزیلا به قسمت قدامی ماگزیلا گفته می شود. عدم اتصال این قطعه با زوائد طرفی ماگزیلاری در دوران جنینی منجر به ایجاد شکاف لب و آلوئول می شود. این قطعه حاوی دندان های ثنایا ی ماگزیلا می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Latham RA. Development and structure of the premaxillary deformity in bilateral cleft lip and palate. British journal of plastic surgery. 1973 Jan 1;26(1):1-1.

 

2.Latham RA, Deaton TG, Calabrese CT. A question of the role of the vomer in the growth of the premaxillary segment. The Cleft palate journal. 1975 Oct;12:351-5.

 

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.El-Kassaby MA, Abdelrahman NI, Abbass IT. Premaxillary characteristics in complete bilateral cleft lip and palate: a predictor for treatment outcome. Annals of maxillofacial surgery. 2013 Jan;3(1):11.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر