موقعیت وضعیتی عادتی فک پایین در زمانی می باشد که بیمار ریلکس و کندیل ها در یک موقعیت خنثی هستند. مترادفRest Position  می باشد.

منبع:

Mitchell D, Mitchell L. Oxford handbook of clinical dentistry. Oxford University Press, USA; 2014 Jul 31. page 226

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Zarb GA, Hobkirk J, Eckert S, Jacob R. Prosthodontic treatment for edentulous patients: complete dentures and implant-supported prostheses. Elsevier Health Sciences; 2013 Nov 21.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر