• لایه نازکی از پرسلن دندانی یا سرامیک ریختگی که با رزین به سطح فاسیال دندان باند می شود .
  • این تکنک غیر مستقیم ، از پرسلن فلدسپاتیک استفاده می شود، استحکام ودوام بالایی دارد .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch12 p320

Shillingburg HT. FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS, 4TH edition, Quintessence,2012,ch1 p 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر