• مشکل عمده در چسباندن رزین با ساختمان دندان این گونه است که تمامی رزین های دندانی دارای پایه متاکریلات، در طی پلیمریزاسیون به واسطه رادیکال های آزاد دچار انقباض می شوند ، در نتیجه این انقباض ایجاد درز در حد فاصل سطوح باند شده وجداشدگی که اغلب در هیبرید لایر رخ می دهد ، اتفاق می افتد.
  • در طی پلیمریراسیون کامپوزیت از دیواره ها با گیر کم معمولا دیواره ها با حد اقل مینا کشیده می شود
  • استرس ناشی از انقباض پلیمرازیسیون سبب ایجاد نیروی کششی در مارجین مینایی ومتعاقبا تخریب مارجینال در طی جویدن
  • استرس های ناشی از انقباض پلیمرایزسیون می تواند موجب بیرون کشیدن رزین کامپوزت از حد فاصل ترمیم – دندان شود ومارجین بازی را به جای گذاشته ومسیری برای لیکیج ایجاد نماید
منبع:

Hilton,T J., 1393. Fundamentals of Operative Dentistry Summitts. Royan pazhouh .ch11p288.ch15p412

Yasini, E., 1395.Operative Dentistry. Jahad daneshgahi .ch 11 p320و347

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر