مواد قالبگیری پلی اتر

پلی اتر ها از دسته مواد قالبگیری الاستومری هستند. این مواد قالبگیری در قوام های کم، متوسط و بسیار زیاد عرضه می شوند. خمیر بیس شامل یک کوپلیمر پلی اتر زنجیر بلند با اتم های اکسیژن و گروههای متیلن (O-[CH2]n) به صورت متناوب، و گروه های انتهایی فعال می باشد.  سایر مواد وارد شده نیز شامل فیلر سیلیکا، پلاستی سایزر سازگار از نوع بدون فتالات و تری گلیسیرید ها می باشد. در خمیر کاتالیست ۲،۵ –در کلرو بنزن سولفونات که سابقا مورد استفاده قرار می گرفت با یک آغازگر یونی آلیفاتیک، به عنوان یک عامل کراس لینک، جایگزین شده است. کاتالیست حاوی فیلر سیلیکا و پلاستی سایزر نیز می باشد. عوامل رنگ کننده به بیس و کاتالیست اضافه می شوند تا به تشخیص انواع مختلف ماده کمک کنند.

مکانیسم واکنش: الاستومر بوسیله ی پلیمریزاسیون کاتیونی، با باز شدن حلقه های فعال انتهایی تشکیل می شود.

گمان می رود که زنجیره ی اصلی پلیمر، کوپلیمری از واحد های اتیلن اکساید و تترا متیلن اکساید باشد. حلقه های فعال انتهایی، تحت تاثیر آغازگر کاتیونی خمیر کاتالیست، باز شده و سپس خودشان، به عنوان یک کاتیون، می توانند حمله کرده و حلقه های بیشتری را باز کنند. هر بار که یک حلقه باز شود، تابع کاتیونی به صورت متصل باقی می ماند و در نتیجه زنجیر طویل می شود.

به علت بیس شیمیایی مشابه، همه ی قوام های پلی اتر می توانند به صورت آزادانه با هم ترکیب گردند. در حین کیور شدن، یک پیوند شیمیایی بین همه مواد ایجاد می شود.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 12

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر