• فرآیند برای ایجاد سطح با نمای صاف وجلادار (satiny)در آمالگم، که این کار با استفاده از یک راپرپوینت ساینده خشن در سرعه پایین واسپری آب وهوا قابل انجام است.
  • درصورتی که چند ثانیه پس از پالیش کردن، سطح آمالگم این نما را نداشت ، بیانگر این است که سطح در آغاز بسیار خشن بوده است، استفاده از فرز پرداخت تو این حالت ضروری می باشد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p366

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر