• در سطح شکمی زبان ( زیرین ) برجستگی های خطی به نام پلیکا فیمبریاتا قرار دارند. پلیکا فیمبریاتا عملکرد شناخته شده کمی در انسان دارند ولی در نوزادان و سایر پستانداران حاوی جوانه چشایی هستند. به طور معمول فیمبریاتا در افراد تیره پوست ، قهوه ای رنگ هستند.
  •  معمولا نمای شبیه به تاج خروس دارد .که با توجه به تفاوتهای آناتومیک ممکن است سایز متفاوتی داشته باشد.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر