رفتار پلاستیک

مفهوم رفتار الاستیک و پلاستیک را می توان با یک مدل شماتیک ساده از تغییر شکل اتم ها در یک جامد تحت استرس نشان داد. اتم ها در شکل بالا در حالت A، بدون استرس و در شکل بالا B، تحت استرسی پایین تر از حد تناسب قرار دارند. با حذف استرس نشان داده شده در شکل (بالا) B، اتم ها به موقعیت خود در شکل A بر می گردند که نشان دهنده ی قابل برگشت بودن تغییر شکل است.

وقتی که استرس بزرگتر از حد تناسب باشد، اتم ها به موقعیت نشان داده شده در شکل پایین B، حرکت کرده و با حذف استرس در موقعیت جدید باقی می مانند که نمایانگر یک تغییر شکل دائمی غیر قابل برگشت است. وقتی که استرس کمتر از حد الاستیک یا حد تناسب باشد، تغییر شکل (استرین) قابل برگشت بوده و وقتی که استرس بیشتر از حد تناسب یا حد الاستیک باشد، یک استرین دائمی یا غیر قابل برگشت در جسم رخ می دهد.

در نصویر بالا:طرح یک مدل اتمی از اتم ها در A: موقعیت اولیه و B: پس از تغییر شکل الاستیک و

در تصویر پایین طرح یک مدل اتمی از اتم ها در A: موقعیت اولیه و B: پس از تغییر شکل پلاستیک دیده می شود.

 

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012,Chp4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر