• توده نرم ، ترانسلوسنت، چسبنده بر سطح دندان هاست. حاوی مجموعه از باکتری ها، گلیکوپروتئین های بزاقی ونمک های غیر ارگانیک می باشد . بیوفیلم میکروبی هم گفته می شود
  • پلاک باکتریایی توسط Leon Williams دندانپزشک آمریکایی که در لندن کار می کرد شرح داده شد ، و تجمع ژلاتینی باکتری های چسبنده روی سطح مینا در ارتباط با پوسیدگی( پلاک میکروبی ژلاتینی )) عنوان کرد ،پلاک باکتریی تجمع باکتری روی سطح دندان وقابل حذف با مسواک زدن می باشد
  • پلاک باکتریای قادر به متابولیسم کربوهیدرات های رژیم غذایی وتبدیل آن ها به اسیدها بوده که سبب افت PH می گردد
  • این کاهش اشباع مایع پلاک ، اغازگر دمینرالیزسیون ساختار دندان است.

/ Dental plaque/ Microbial plaque /Oral plaque//Plaque biofilm/ Dental plaque biofilm /Microbial plaque biofilm / Bacterial plaque

ماده ای سازمان یافته و ارتجاعی و به رنگ زرد- خاکستر ی است که به صورت محکمی به سطوح سخت داخل دهانی شامل رستوریشن های ثابت و متحرک می چسبدو به علت ماترکیس خارج سلولی سفت غیر ممکن است با شستشویا اسپری برداشته شود. عمدتا شامل بامتری ها در ماتریکسی از گلیکوپروتئین های بزاقی و پلی ساکاریدهای خارج سلولی است

همچنین رجوع شود به Bacterial Plaque

منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p5

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch8 p548-549

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر