• ماشین دریل کننده ، برای سوراخ کردن دندان های که قرار است متحرک شوند.
  • کست روی ماشین قرار داده می شود ودر قاعده دای به دقت یک سوراخ در وسط هر دندانی که قرار است متحرک باشد ، دریل می شود . یک اشعه کوچک به موقعیت دهی صحیح کست ، کمک می کند. وقتی همه سوراخ ها دریل شدند، قطره ای کوچک از چسب سیانوآکریلات در هر سوراخ قرار گرفته ویک dowel pin جا گذاشته می شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p501

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر