• پین وسیله به منظور گیر رستوریشن های پیچیده، در حفرات وسیع هنگامی که ۴ میلی متر از ارتفاع کرونال نسج دندان از دست داده باشد.

انواع پین:

  • ۱-پین های سمان شوندهcemented pin
  • ۲-پین های قفل شوندهfriction locked pin
  • ۳-پین های خود پیچ شوندهself-threaded pins
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 16p433

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر