• جایی که پین باید مستقر شود ، Pin hole هم نامیده می شود . channel با استفاده از فرز مخروطی معکوس شماره ۳۴ یا۳۳٫۵ بر کف جینجیوال در فاصله ۰٫۵ مم از DEJ وبه عمق ۱-۲ میلی متر و عرض ۰٫۵-۱ میلی متر تراشیده می شوند.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch16 p433

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر