• عاج اسکلروتیک در نتیجه افزایش سن یا محرکهای خفیف ( مثلا پوسیدگی های کند پیشرونده) ایجاد می شود وباعث تغییر در ترکیب عاج اولیه می گردد به این صورت که عاج دور توبولی پهن می شود وتدریجاٌ با مواد کلسیفیه از DEJ به سمت پالپ پر می شود . این نواحی سخت تر ، متراکم تر وبا حساسیت کمتر بوده وپالپ را بیشتر در برابر تحریکات محافظت می کنند.
منبع:

Heymann, H. (2011). Art and Science of operative dentistry. (sixth, Ed.) elsevier.ch1 p 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر