شرایط دیواره ی بافت نرم پاکت پریودنتال ناشی از تعامل تغییرات بافتی سازنده و تخریبی است. اگر مایع التهابی و اگزودای سلولی غالب باشد دیواره ی پاکت قرمز متمایل به آبی و نرم واسفنجی و شکننده خواهد بود و و از نظر کلینیکی سطح براق و صافی خواهد داشت و به عنوان دیواره ی پاکت ادماتوز نامیده می شود. اگر غالبیت  نسبی با فایبرها و سلولهای بافت همبند تازه تشکیل شده باشد دیواره ی پاکت سفت تر و صورتی تر خواهد بود واز نظر کلینیکی به عنوان دیواره ی پاکت فیبروتیک نامیده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch23 p1729-1730.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر