در پایان  جراحی پریودنتال کلینیسین ممکن است ناحیه را با surgical dressing بپوشاند. به طورکلی dressings خواص درمانی ندارند اما  با محافظت از بافت به ترمیم کمک می کنند تا فراهم کردن فاکتورهای ترمیم. Dressings احتمال عفونت پس از عمل را به حداقل می رسانند و با جلوگیری از ترومای سطحی حین جویدن موجب تسهیل ترمیم می شوند و بیمار را از درد القا شده توسط تماس با غذا و زبان حین جویدن محافظت می کند.

منبع:

Sachs HA, Fanroush A, Checchi L, et al. Current status of

periodontal dressings. J Periodontol. 1984;55:689.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر