ازنظربیولوژیک تجمع بیوفیلم به علت عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی برای بهداشت دهانی می تواند منجربه پری ایمپلنت موکوزیت یا پری ایمپلنتیت شود.پری ایمپلنت موکوزیت با التهاب محدود به بافت نرم مشخص می شود و گزارش شده است که بیش ار ۸۰ درصد بیماران با ایمپلنتهای دندانی را درگیر می کند.

منبع:

Lindhe J, Meyle J. Group D of European Workshop on

Periodontology: Peri-implant diseases: Consensus Report of

the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin

Periodontol. 2008;35(Suppl 8):282–285.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر