این شاخص توسط Richmond در سال ۱۹۹۲ ارائه شد و برای ارزیابی نتیجه درمان به کار می رود که شامل بررسی کرادینگ، اوربایت، اورجت، اکلوژن خلفی (عرضی، قدامی-خلفی و عمودی) و centric line است. امتیاز نهایی تخمین میزان انحراف از اکلوژن و الاینمت نهایی است. امتیاز قبل و پس از درمان نشاندهنده میزان بهبودی و در نتیجه موفقیت درمان است.

 

منبع:

1.Richmond S, Shaw WC, O‘Brien D, Buchanan IB, Jones R, Stephens CD. The development of the PAR Index (Peer Assessment Rating): Reliability and validity. The European Journal of Orthodontics. 1992; 14(2):125-39.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر