جابجایی دندانی که می تواند ناشی از عدم تعادل توسط بیماری پریودنتال بین نیروهایی که دندان را در موقعیت فیزیولوژیک حفظ می کنند باشد.نسبتا شایع است و ممکن است از علامت های اولیه یبیماری باشد و یا در ارتباط با التهاب و تشکیل پاکت در اثر پیشرفت بیماری رخ دهد. اغلب دندانهای قدامی را متاثر می کند اما ممکن است دندانهای خلفی را هم گرفتار کند. دندان ممکن است در هر جهتی حرکت کند و مهاجرت معمولا همراه با لقی و چرخش است. مهاجرت پاتولوژیک در جهت انسیزال یا اکلوزال اکستروژن نام دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch25 p1821.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر