پاتوگنومونيك علائم و نشانه‌هايي هستند كه مشخصه ويژه و نشان‌دهنده خاص يك بيماري يا موقعيت می باشند. در واقع يك علامت پاتوگنومونيك علامت خاص و منحصر به فردي است كه حضور آن به معني وجود آن بيماري خاص بدون هيچ شكي است. حضور يافته هاي پاتوگنومونيك امكان تشخيص فوري را مي‌دهد چون موقعيت‌هاي ديگري در تشخيص افتراقي وجود ندارد. برای مثال Koplik’s Spot علامت پاتوگنومونيك سرخك است و يا Aschoff Bodies  كه توده ‌هايي كوچك در بافت قلب هستند و علامت پاتوگنومونيك تب روماتيسمي می باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Pillay VKG. Pathognomonic signs. Dorrance publishing company; 2000.

2.Sox HC, Higgins MC, Owens Dk. Medical decision making.second edition. Wiley- Blackwell; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر