نوعی جراحی است که شامل بریدن بخشی از زبان می باشد.

موارد تجویز شامل اصلاح بزرگی زبان (macroglossia ) یرای کمک به ثبات درمان اپن بایت و کلاس III می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Schmidt BL, Cheng AC. Glossectomy. In: Kademani D, Tiwana P, editors. Atlas of Oral

and Maxillofacial Surgery. St. Louis: Saunders; 2016. P. 1037-49.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر