پاراستزي عبارت است از يك احساس غیر نرمال مثل حس خارش يا سوزش (Tingling)، سوزن سوزن شدن، بي‌حسي يا سوختگي در پوست شخص بدون علت فيزيكي ظاهري.

يك پاراستزي ممكن است گذرا و يا مزمن باشد. شايع‌ترين علت پاراستزي ‌هاي زود گذر محدود شدن موقتي ايمپالس هاي عصبي به يك ناحيه از اعصاب است كه به طور شايع به وسيله تكيه كردن يا قرارگيري روي قسمتي از بدن از قبيل ساق پا ايجاد مي‌شود (مانند خواب رفتگي پا). پاراستزي مزمن نشان دهنده مشكل در فانكشن نورون ها يا گردش خون ضعيف است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Garisto G, Gaffen A. occurrence of paresthesia after dental local Anesthetic administration in the united states. J of the American Dental Association 2010; 141(7): 836-844.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر