• یک پاپول ، یک ساختار یا ضایعه کوچک سطحی،برجسته و توپر است که قطرش کوچکتر از ۱ سانتی متر است.پاپول می تواند هر رنگی باشد و می تواند به یک پایه یا بیس سخت متصل باشد. پاپول ها معمولا یک ضایعه خوش خیم با رشد آهسته اند که به دلیل عفونت،التهاب ، هایپرپلازی یا نئوپلازی ایجاد می شود.مثال های شایع از ضایعات خوش خیم که به صورت پاپول تطاهر می یابند، شامل Condyloma acuminatum,پارولیس، اسکواموس پاپیلوما میشوند. بازال سل کارسینوما که  یک سرطان پوست است با رشد آهسته،می تواند به صورت پاپول ظاهر شود.

 

برجستگی کوچک گرد و توپر و سطحی پوست که قطر آن کوچکتر از ۱cm باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 22

 

2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر