• نوارهای سکشنال فلزی که به طور تجاری (سیستمpalodent )در دسترس اند. این نوارها به دلیل کانتور گرد شده کاربرد محدودی در ترمیم های آمالگم دارند.
  • در پره مولر اول ماندیبل وسطح دیستال کانین های ماگزیلا استفاده می شود ، در صورت تماس دندان مجاوری نزدیک باشد استفاده از پالودنت باعث ایجاد دندانه(dent) ناحیه تماس وان را غیر قابل استفاده می سازد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Andre V.Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch14 p403

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر