• یک روش برای در دست گرفتن وسایل دستی ومثال ان در دست گرفتن هندپیس برای تراش دندان ثنایی ماگزیلا (گیر اینسایزالی کلاس III) ، شبیه گرفتن چاقو به این صورت که دسته وسیله کف دست وبه وسیله همه انگشتان نگهداری شود به جز انگشت شست و سر انگشت شست روی دندان کناری همان سمت.
منبع:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6 p 169

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر