در مرحله alignment & leveling اگر تقریبا تمام کرادینگ در یک محل متمرکز باشد، آرچ وایر stiff (معمولا حداقل ۱۶ یا ۱۸ استیل) در محلی که دندانها منظم هستند برای حفظ وضعیت موجود استفاده می شود و در محل بی نظمی دندان از وایر سوپرالاستیک نیکل تایتانیوم با قطر پایین استفاده میگردد. سیم سوپر الاستیک در براکت و روی آرچ وایر اصلی و نیز در براکت دندان جابجا شده بسته می شود.در این روش، نیروی لازم جهت جابحایی دندان توسط وایر NiTi ایجاد می شود و نیروی عکس العمل روی بقیه دندانها پخش می شود. استفاده از این وایر آگزیلری امکان اعمال نیروی سبک بر دندان در عین کنترل فرم قوس را ایجاد میکند و مشکلات ناشی از نیروهای activation و deactivation که در سیم continuous ایجاد میگردد را تا حدودی حذف می نمایند.

منبع:
  1. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.
  2. Sandler PJ Murray AM, Di Biase D. Piggyback archwires. Clinical Orthodontics and Research 1999, 2(2):99-104.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر