منشور اتاوا

نخستین کنفرانس بین المللی ارتقاء سلامت سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال ۱۹۸۶ در اتاوای کانادا برگزار شد که در آن به بازبینی مفاهیم و اصول ارتقاء سلامت پرداختند. این کنفرانس تغییراتی اساسی و چشمگیر در سیاست های جهانی ارتقاء سلامت به همراه داشت.  اصول منشور اتاوا فعالیت های ارتقاء سلامت را در پنج حیطه اصلی خلاصه می کند که عبارتند از: ایجاد سیاست های عمومی سالم (سیاست جامعه سالم)، ایجاد محیط های حمایت کننده،  تقویت فعالیتهای اجتماعی و مشارکت جامعه، پرورش مهارت های فردی، جهت دهی مجدد خدمات سلامت.

منبع:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی). سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی). تهران: انتشارات جها دانشگاهی. چاپ اول (1394). صفحه 192-200.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 10.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر