معادل است با اصلاح دفرمیتی های ماگزیلو فاسیال از طریق جابجایی اسکلت فک توسط جراحی. به طور کلی جراحی در فک بالا، پایین و یا چانه می تواند انجام پذیرد. استخوان فک می تواند به صورت یکپارچه جا به جا گردد و یا جراحی سگمنتال صورت گیرد به این مفهوم که در دو یا چند بخش به صورت جداگانه جا به جایی انجام پذیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Posnick JC. Principles and Practice of Orthognathic Surgery. St. Louis: Saunders; 2013. p. 1.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر