به جراحی به منظورتغییر موقعیت  فک ها یا بهبود روابط دندانی و فکی Orthognathic Surgery گفته می شود.

این جراحی در قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعددی بوده است.

نمودار روبرو نشان دهنده حدود و مرزهای انواع درمان های ارتودنسی می باشد. دایره داخلی حدود انجام درمان ارتودنسی، دایره وسط حدود درمان های تغییر دهنده ی رشد، و دایره خارجی حدود انجام درمان های جراحی فک را نشان می دهند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12. chapter 1 page 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Girod S, Keeve E, Girod B. Soft tissue prediction in orthognatic surgery by 3D CT and 3D laser scanning. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Suppl. 1993;51(167):1184.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر