اشاره به موقعیت صحیح فک ها دارد.

از این دست واژه ها می توان به  پروگناتیک به معنای فک جلو آمده، و رتروگناتیک به معنای فک عقب رفته اشاره کرد. مطابق تعریف لغتنامه ی پزشکی به موقعیت نرمال فکین با صورت به گونه ای که فکین و لب ها کمی جلوتر از خط واصل N  به  Gn  قرار گیرند، Orthognathic گفته می شود. به بیان دیگر، در این حالت  فکین نه بیرون زده هستند و نه فرو رفته.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/mesognathous

http://www.medilexicon.com/dictionary/54462

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hambleton RS. The soft-tissue covering of the skeletal face as related to orthodontic problems. American Journal of Orthodontics. 1964 Jun 1;50(6):405-20.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر