عبارت است از يك رشته تخصصي از دندانپزشكي كه در ابتدا به وسيله تلاش هاي ارتودنتيست پیشگام Edward Angle بعنوان رشته تخصصي معرفي شد. اقدامات تخصصي اساساً شامل تشخيص، پيشگيري و اصلاح موقعیت غلط دندان ها و فك ها مي ‌باشد. درمان ارتودنسي و ارتوپدي دنتو فاسيال روي جابجايي دندان ها و يا كنترل و تغيير رشد فك ها متمركز است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mc Namara JA, Brudon WL, kokich VG. Orthodontics and dentofacial orthopedics. 2 th edition. Needham press; 2001.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر