تري قالبگيري ارتودنسي وسيله‌اي  براي بردن ماده قالبگيري به دهان جهت گرفتن قالب براي ساخت كست است. اين تري‌ ها تمام فك بوده و نسبت به تري ‌هاي استاندارد بي‌دنداني فلنج‌ هاي عميق‌تري دارند. آن ها در اندازه هاي Large، Medium، Medium-Small و Small جهت مطابقت با اندازه و شكل قوس فکی بيماران موجود هستند. در انتخاب اندازه مناسب، تري بايستي تمامي طول قوس دنداني بالا و پايين و نيز  كل تاج كلينيكي دندان‌‌ها را در بر گرفته و تا حدي هم به وستيبول باكال و لينگوال گسترش يابد. تري‌ بايستي از سمت باكال (لبيال) و لينگوال از سطح دندانها حدود ۵ ميلي‌متر فاصله داشته باشد تا ضخامت كافي ماده قالبگيري از هر طرف تأمين شود. اين تري‌ها جهت اتصال محكم ماده قالبگيري به آن سوراخدار بوده تا ماده قالبگيري هنگام سفت شدن درون سوراخ ها گير افتاده و هنگام خارج نمودن از دهان بيمار  پاره نشود و يا از تري جدا نگردد. تري‌هاي قالبگيري ارتودنسي اكثرا غير فلزي (معمولاً پلاستيكي) هستند و قالبيت ضد عفوني شدن را دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Pullen HA. Orthodontic Impression and casts. P. Blak is ton’s sons; 1992.

2.Headguarters, department of army. Technical Manual: Dental specialist. Washington, D.C. 1979.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Staley RN, Reske NT. Essentials of orthodontics:diagnosis and treatment. Wiley- Blackwell; 2010.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر