به قسمتی از اجزا دستگاه های ارتدنسی گفته می شود که معمولا سبب گیر یا ثبات دستگاه می شوند. اتچمنت ها در دستگاه های ثابت ارتدنسی اغلب به سطح دندان متصل می گردند و در نقش رابط سیم با دندان عمل می نمایند. براکت ها و تیوب ها از اتچمنت های رایج هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Group MU.Advancing the science of orthodontics. Unitek Editor, USA, 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر