سختی سازی آلیاژهای نابل با استفاده از شکل گیری محلول منظم

استفاده از طلای ریخته شده ی خالص برای ترمیم های دندانپزشکی عملی نیست زیرا طلای ریخته شده فاقد سختی و استحکام کافی است . سختی سازی با استفاده از محلول جامد (solid solution) و محلول منظم (ordered solution) دو شیوه ی رایج استحکام بخشی آلیاژ های نابل دندانپزشکی است. با اختلاط تصادفی دو عنصر در شبکه بلوری (شکل گیری محلول جامد)، نیروی لازم برای تغییر شبکه به میزان زیادی افزایش می یابد. اگر موقعیت دو عنصر به صورت منظم باشد (شکل گیری محلول منظم)، خصوصیات آلیاژ بهبود بیشتری می یابد.

در یک آلیاژ کستینگ طلای معمولی، شکل گیری محلول منظم باعث افزایش استحکام تسلیم به میزان ۵۰%، استحکام کششی به میزان ۲۵% و سختی به میزان حداقل ۱۰% خواهد شد.

باید توجه داشت که با شکل گیری محلول منظم، ازدیاد طول آلیاژ کاهش می یابد.

تشکیل محلول های منظم به طور رایجی برای استحکام بخشی ترمیم های ریخته شده ی دندانپزشکی به خصوص در آلیاژ های بیس طلا استفاده می شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است، سیستم Au-Cu در محدوده ی بین ۲۰ تا ۷۰ % اتمی طلا، محلول منظم را تشکیل می دهد. با این حال manipulation آلیاژ در حین ریختگی تعیین می کند که آیا محلول منظم تشکیل خواهد شد. اگر Au-Cu حاوی ۵۰% اتمی طلا، تا حالت مذاب گرم شده و سپس به آرامی سرد شود، توده در حدود دمای ۸۸۰ °C به صورت محلول جامد در می اید. اگر توده به آرامی تا C° ۴۲۴ سرد شود، محلول منظم شکل گرفته و در دمای اتاق نیز باقی می ماند. اما اگر توده پس از انجماد اولیه تا رسیدن به دمای اتاق به صورت سریع سرد شود، محلول منظم شکل نمی گیرد زیرا زمان کافی برای سازمان یافتن توده وجود ندارد. بنابراین آلیاژ در حالت نامتعادلی از محلول جامد به دام افتاده و نرم تر و ضعیف تر است و ازدیاد طول بیشتری دارد.

در حالت جامد تبدیل بین محلول منظم و محلول جامد قابل برگشت است. با حرارت دادن آلیاژ در دمای بالای   C°۴۲۴ (اما زیر خط سالیدوس) می توان حالت آلیاژ را با تنظیم سرعت سرد شدن انتخاب کرد. سرد کردن سریع باعث ایجاد محلول جامد و نرمی آلیاژ می شود در حالی که سرد کردن آرام باعث شکل گیری محلول منظم و سختی سازی می شود. در آلیاژ های طلا و مس با عناصر دیگر، تا وقتی که نسبت مس به طلا بیش از ۳۰ به ۷۰ (در صد اتمی) باشد، ایجاد محلول های منظمAu-Cu  همچنان امکان پذیر است.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp10

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر