مقیاسی است که برای اندازه گیری تاثیر اختلالات دهان بر توانایی فرد در انجام فعالیت های روزانه استفاده می شود و هم برای بزرگسالان و هم برای کودکان موجود است.

منبع:

Adulyanon   S, Sheiham A. Oral Impacts on Daily Performance. In: Measuring oral health and quality of life. USA: University of North Carolina. 1997. P: 151.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 64.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی). سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی). تهران: انتشارات جها دانشگاهی. چاپ اول (1394). صفحه 73-74.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر