نیازسنجی جزئی مهم از روند برنامه ریزی است. در سال ۱۹۷۱ Matthew تعریفی مناسب را برای نیازسنجی ارائه داده است: “نیاز به مراقبت پزشکی زمانی که یک فرد بیماری یا ناتوانی دارد که برای آن درمان و دارویی موثر و قابل قبول موجود است”.

منبع:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 220.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر