شاخصی است که برای مقایسه تاثیر درمانها، هم در زمینه پیامدهای بالینی، هم در رابطه با کیفیت زندگی فرد استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 64.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. Community Dent Health. 1994 Mar;11(1):3-11.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر