آموزش سلامت دهان فرایندی است که طی آن اطلاعات لازم با روشهای مختلف در اختیار افراد قرار می گیرد تا از طریق پیشگیری از بیماری های دهان، آنها را در مراقبت صحیح و حفظ عملکرد تشویق و حمایت کند. اهداف آموزش سلامت دهان شامل اطلاع رسانی به افراد، ایجاد انگیزه در افراد، ارائه راهکارهای عملی، تشویق به استفاده از روش های پیشگیری و گسترش آگاهی برای استفاده صحیح از خدمات سلامت است.

منبع:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی). سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی). تهران: انتشارات جها دانشگاهی. چاپ اول (1394). صفحه 184.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 105.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر