پلايري ‌است در ارتودنسي از جنس استينلس ‌استيل كه مانند پلاير ۱۳۹،۱۴۲Three Prong,  جهت خم کردن سیم ها به کار می رود. كاربرد اين پلاير در تنظیم آرك لبيال، ساخت اروهد كلاسپ، اعمال انحنا روي سيم، ايجاد خم هاي Offset و Inset و تحت تأثير قرار دادن تك دندان با خم هاي كوچك (Slight Bulges) می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Fastlicht. The universal orthodontic technique. Saunders; 1982.

2.Renfroe  EW. Technique training in orthodontics. Edwards; 1960.

3.Thurow  RC. Edgewise orthodontics. Mosby company; 1982.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Fogel  Ms, Magill JM. The combination technique in orthodontic practice, J.B.Lippincott; 1972

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر