دیسپلازی بافت نرم و سخت مفصل گیجگاهی فکی ممکن است به صورت مادرزادی یا اکتسابی ایجاد گردد. این امر موجب افزایش Laxity کپسول مفصل  وOpen Mouth Jaw Locking  می گردد. علت دیگر علاوه بر دیسپلازی، تروما می باشد.

Open Mouth Jaw Lockingحاد با باز کردن دهان برای آزاد کردن زائده کرونویید از قسمت Ventrolateral زایگوما و سپس بستن دهان درمان می گردد.

منبع:

1.Reiter AM.  Symphysiotomy,  symphysiectomy  and  intermandibular  arthrodesis  in  a  cat

with open-mouth  jaw  locking  – case report and  literature review.  J Vet Dent 2004; 21:

147-158.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر