• اگر فضای در کانتکت بین دو دندان مجاور وجود دارد (تماس باز) دیده شود
  • ناحیه کانتکت پروگزیمالی ترمیم باید با با دندان مجاور در سطح کانتاکت در تماس باشد ، برای دیدن این نما کانتکت باید عاری از بزاق باشد.
  • کانتکت باز باعث سلامت ضعیف بافت اینترپروگزیمال یا گیر غذایی یا هر دو
  • کانتکت باز به صورت تیپیک موجب ناراحتی بیمار و ترمیم معیوب تلقی می شود وباید جایگزین شود
منبع:

Heymann  HO, Edward J.Swift Jr EJ., Andre V.Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p501

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر