به معنای اصلاح روابط فکی با انجام جراحی تنها روی یک فک می باشد.

جایگذاری و تغییر موقعیت یک فک عمدتا روابط کلاس دو یا سه ی دندانی را بهبود می بخشد. جابجایی هر دو فک  به کمک جراحی می تواند زمینه بهبود بیشتر زیبایی را فراهم کند ولی ریسک بیشتر و هزینه های بیشتری (نه صرفا اقتصادی) برای بیمار  دارد. .برای مثال در فردی که فقط یک فک را جراحی کرده احتمال ترخیص در روز عمل وجود دارد در صورتی که جراحی هر دو فک نیازمند ماندن در بیمارستان برای چند روز می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis, Mo: Mosby; 2003.chapter 6 page 209

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Lee GC, Yoo JK, Kim SH, Moon CH. Lip line changes in Class III facial asymmetry patients after orthodontic camouflage treatment, one-jaw surgery, and two-jaw surgery: A preliminary study. The Angle Orthodontist. 2016 Aug 16;87(2):239-45.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر