مشبکی است که جهت ارزیابی روابط عرضی و قدامی خلفی به کمک سنجش فاصله دندان ها به کار گرفته می شود. با کمک این ابزار می توان اطلاعات کمَی در مورد قرینگی قوس دندانی نیز بدست آورد. این مشبک بر روی رافه میانی کام و توبروزیته فک بالا جهت ارزیابی قوس دندانی تنظیم می گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر