درباره ی اکلوژن در دندانپزشکی میتوان به تعاریف تخصصی بسیاری اشاره کرد. اما ساده ترین تعریف آن رابطه بین سطوح اکلوزال (یا اینسایزال) دندان های ماگزیلا و مندیبل است هنگامی که با هم درتماس قرار گیرند.
به بیان دیگر نحوه در هم فرورفتن دندان های فک بالا و فک پایین با یکدیگر را اکلوژن می نامند.

منبع:

Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر