یک تماس پیش رس که وقتی فک پایین در، با کندیل هایی در وضعیّت بهینه در گلنویید فاسا، در حال بسته شدن است، رخ می دهد. این تماس پیش رس باعث یک انحراف( Shift) به سمت جلو، عقب و یا طرفی می شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 185

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر