تماس بین دندانهای فک  بالا و پایین در طی اکلوژن که به

  • تماسهای سمت غیر کارگر
  • تماسهای سمت کارگر

تقسیم می شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page184

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر